តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងមាស 14k និង 18k

  • តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងមាស 14k និង 18k

    តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងមាស 14k និង 18k

    នៅពេលនិយាយអំពីគ្រឿងអលង្ការមាស ពីរប្រភេទដែលពេញនិយមបំផុតគឺមាស 14k និងមាស 18k ។អត្ថបទនេះពិភាក្សាជាចម្បងអំពីភាពខុសគ្នា និងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិរៀងៗខ្លួន។មាស​សុទ្ធ​ជា​ធម្មតា​ជា​លោហៈ​ទន់​មាន​ប្រ...
    អាន​បន្ថែម