តើអ្វីទៅជាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យ Split Shank

  • តើអ្វីទៅជាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យដែលបំបែក

    តើអ្វីទៅជាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យដែលបំបែក

    នៅពេលជ្រើសរើសចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យ មនុស្សភាគច្រើនស្វែងរកការរចនាដែលប្លែក និងមិនអាចបំភ្លេចបាន ប៉ុន្តែក៏ជាចិញ្ចៀនមួយដែលមើលទៅ និងមានអារម្មណ៍ដូចជាចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យប្រពៃណីដែរ។បន្ទាប់មកចិញ្ចៀនភ្ជាប់ពាក្យដែលបែកខ្ញែកគួរតែជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។រូបរាងដ៏ប្រណិតរបស់វា បានឈ្នះលើបញ្ជីជាច្រើន...
    អាន​បន្ថែម